Životopis

Enikő Ginzery sa narodila v Bratislave. Svoje interpretačné umenie sústreďuje na prezentáciu cimbalu ako plnohodnotného koncertného inštrumentu. Študovala na Konzervatóriu v Bratislave, na Akadémii Ferenca Liszta v Budapešti, na Vysokej škole múzických umení (doktorandské štúdium) v Bratislave a na Hochschule für Musik Saar v Saarbrücken v Nemecku. K jej pedagógom patria: Beata Čečková, Ľudmila Dadáková, Ilona Szeverényi, Prof. Stefan Litwin, Yukiko Sugawara, Daniel Matej ArtD.

V roku 1996 sa stala laureátkou medzinárodnej cimbalovej súťaže vo Valašskom Meziříčí. Je koncertne činná v oblasti sólovej i komornej hudby. Od roku 1995 pravidelne koncertuje na významných festivaloch a koncertných pódiách na Slovensku, v Európe i v USA. Pôsobila o. i. s orchestrami: Slovenská Filharmonia, Rozhlasový orchester SWR Stuttgart, Rozhlasový orchester RSO Berlin, Rozhlasový orchester ORF Wien, Konzerthausorchester Berlin, Rozhlasový orchester SR Saarbrücken, Polský národný rozhlasový orchester Katowice, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Rozhlasový orcherster NDR Hannover, Orchester der Komischen Oper Berlin, Helsinki Philharmonic Orchestra, Joensoo Symphony Orchestra, Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano, Wiener Symphoniker, a tiež s ansámblami: musikFabrik Köln, Klangforum Wien, Ensemble Unitedberlin, Ensamble Lart pour lart, Kammeransamble Neue Musik Berlin, Ensemble Plural, Melos Ethos Ensemble, Ensemble,Solamente Naturali, Komorným orchestrom Bohdana Warchala a s Moyzesovým kvartetom atď…

Široký ambitus jej repertoáru zahŕňa skladby od stredoveku až po súčasnosť. Od roku 2010 sa venuje aj hre na historickom cimbale. Intenzívne sa zaoberá interpretáciou hudby stredoveku a tabulatúrnymi zbierkami východnej Európy (16. až 18.storočie), ako aj interpretáciou pôvodných kompozícií pre salterio.

Na svojich koncertoch predstavuje aj vlastné transkripcie. Dôležitým predmetom jej záujmu je interpretácia diel súčasných autorov komponujúcich pre sólový cimbal a pre rôzne nástrojové zoskupenia s účasťou cimbalu. Pravidelne premiéruje diela slovenských i zahraničných autorov. Jej koncertná činnosť je bohatá na premiéry skladieb domácich aj zahraničných skladateľov (o. i. Vladimír Bokes, Juraj Beneš, Juraj Pospíšil , Ilja Zeljenka, Anton Steinecker, Juraj Hatrík, Peter Machajdík,Lukás Borzík, Michal Košut, Peter Graham, Hans-Joachim Hespos, Theo Brandmüller, Rainer Rubbert, Norbert Fröhlich, João Pedro Oliveira, Lisa Lim, Matthew Whittall, Daniel Biró, Chiel Meijering, Luigi Manfrin, István Láng, Pál Károlyi, Miklós Maros,Máté Hollós, László Tihanyi, Gabriel Irányi,Fabio Nieder, Gwyn Pritchard, Vinko Globokar, Claus-Steffen Mahnkopf, Erik Janson.). Doteraz premiérovala približne 50 kompozícií súčasných autorov z rôznych krajín sveta. Nahrala viecero sólových CD pre vydavateľstvá: Hevhetia, Slovart Records,Verlag Neue Musik.

Jej dizertačná práca sa venuje téme zvukových a technických možností cimbalu a jeho predchodcov od staroveku až po súčasnosť.

Vyučuje cimbal na Leo Kestenberg Musikschule a Leo Borchard Musikschule v Berlíne a vedie súkromnú cimbalovú triedu.