Životopis

Enikő Ginzery je významnou priekopníčkou hry na cimbale ako sólistka i komorná hráčka. Celé svoje interpretačné umenie sústreďuje na prezentáciu cimbalu ako plnohodnotného koncertného inštrumentu, ktorý je schopný na pódiu vyniknúť rovnako ako ostatné tradičné koncertné nástroje. Široký ambitus jej repertoáru zahŕňa skladby od stredoveku až po súčasnosť. Sústreďuje sa i na pôvodnú literatúru 17. a 18. storočia pre salterio (názov cimbalu v 16. až 18.storočí). Na svojich koncertoch predstavuje aj vlastné transkripcie, ale hlavným predmetom jej záujmu je interpretácia diel súčasných autorov komponujúcich pre sólový cimbal, ako aj pre rôzne nástrojové zoskupenia s účasťou cimbalu. Doteraz premierovala približne 50 kompozícií súčasných autorov. Je zakladatelkou tria Dulci Vento (zobcová flauta, psalter, renesančná pozauna), ktoré sa venuje tažiskovo hudbe stredoveku a hudbe východnej Európy 16. až 18.storočia.

Štúdium

1987-1989 Cimbal ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava (Beáta Čečková)
1989-1995 Cimbal Štátne Konzervatórium v Bratislave (Ľudmila Dadáková)
1995-1996 Hudobná Teória VŠMU v Bratislave
1996-2000 Cimbal Hudobná Akadémia Ferenca Liszta, Budapest
Diplom: koncertný umelec, pedagóg hry na cimbale (Ilona Gerencsér Szeverényi)
2002–200 Interpretácia súčasnej hudby Hochschule für Musik Saar, Saarbrücken, Nemecko
Postgraduálne štúdium (Stefan Litwin, Yukiko Sugawara)
Diplom: koncerný umelec so špecializáciou na súčasnú hudbu

Interpretačné kurzy

1997, 1998, 1999 Medzinárodný interpretačný kurz Bélu Bartóka, Szombathely, Maďarsko (György Kurtág, Gábor Csalog)
1997 Medzinárodná letná akadémia pre starú hudbu, Szombathely (Emilio Moreno, Anneke Boeke)
2002 - 2004 „Tage für Interpretation und Aufführungspraxis“,
HFM Saar (Stefan Litwin, Yukiko Sugawara, Theo Brandmüller, Toshio Hosokawa)
2004 „Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt“ (Uli Wiget, Nicolas Hodges, Isao Nakamura)

Ocenenia a súťaže

1995 Najlepší zahraničný účastník festivalu na medzinárodnom mládežníckom festivale „Jeseň v starom Plovdive“, Bulharsko
1997 Absolútny víťaz a udelenie zvláštnej ceny poroty za suverénne ovládnutie nástroja a mimoriadny muzikálny prejav na
Medzinárodnej cimbalovej súťaži vo Valašskom Meziříčí
2003-2004 “Alfred Töpfer” stipendistka (Hamburg)

Umelecká činnosť

Enikő Ginzeryová začala koncertovať už počas štúdia na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave. Vystupovala na Slovensku (Melos–Éthos, Nová slovenská hudba, Piešťanský festival, Hudobné leto Trenčianske Teplice, Kultúrne leto v Bratislave, Večery novej hudby a i.) i v zahraničí:

 • festival súčasnej hudby „Ostravské dny nové hudby“ (2001, 2003)
 • Jesenný festival súčasnej hudby v Prahe (2001)
 • festival súčasnej hudby „Hudba 21. storočia“, Saarbrücken (2003)
 • festival „Rendez–vous Musique Nouvelle“ Forbach, Francúzsko (2003)
 • 15. Medzinárodný festival súčasnej hudby, Krakow (2003)
 • recitál v priamom prenose v rozhlase „Bartók Rádió“ Budapest (1998)
 • festival Zoltána Kodálya, Budapest (2000)
 • recitál v USA na katedre kompozície Princeton University (2002)
 • recitál na „L´Académie Rubin de Jérusalem“, Pontlevoy, Francúzsko (2002)
 • recitál na „Forum Neue Musik“ v priamom prenose v rozhlase Saarlandischer Rundfunk Saarbrücken (2004)
 • recitál v Merkin Concert Hall, New York (2005)
 • recitál v cykle „Ost–West Podium“, Kassel, Nemecko (2005,2006)
 • recitálom na festivala Igora Strawinskeho v Luck,Ukrajna (2005)
 • recitál na „Tage der neue Musik“ Darmstadt Akadémie für Tonkunst ,Nemecko(2006)
 • recitál v cykle „Unerhörte Musik“ BKA Berlin,Nemecko (2007)
 • recitál na katedre kompozicie Hudobnej Akadémie- Aveiro, Portugalsko (2007)
 • recitál na festivale Forfest v Kroměríži, Česká Republika(2007)
 • recitál na festivale Forfest v Kroměríži, Česká Republika (2007, 2009)
 • recitál na skladateľskej súťaži (premiéra víťaznej skladby pre cimbal a organ) v Saarlouis, Nemecko (2008)
 • umelecké kurzy vo Veĺkom Kamenci (hlavný organizátor, dramaturg spolu s I.Šillerom) (2008, 2011)
 • recitál v St.Peter Kirche - „Kunststation“ , Kolín, Nemecko (2009)
 • premiéra koncertu pre sólo cimbal a orchester „Psallo“ od H-J.Hesposa s orchestrom SWR Stuttgart (2009)
 • „Auf dem Spuren des Ursprunges (historia a vývoj cimbalu) “ komorný recitál v Berlínskom Konzerthaus (2010)
 • „Malí a velkí ruka v ruke“ (sploločný projekt so ZUŠ J.Kresánka) Premiéra skladby J.Hatrika pre koncertného cimbalistu a deti, Zrkadlová sien, Bratislava (2010)
 • komorný recitál na „Volokkarit Festival“ v Oulu, Fínsko (2010)
 • komorné koncerty v Staatstheater Stuttgart ( sezóna 20112012 )

Pôsobila s orchestrami (aj ako sólistka):

SWR Orchester Stuttgart, ORF Orchester Wien, Melos Ethos Ansambel, Slovenská filharmónia, Komorný orchester Bohdana Warchala, Klangforum Wien, MusikFabrik Köln, Ensemble Modern Frankfurt, Ansamble Lart pour lart, Kammeransamble Neue Musik Berlin, Ensemble Plural Madrid, Konzerthausorchester Berlin, SR - Saarlandischer Rundfunk Orchester, Rozhlasovy Orchester Katowice, SWR Orchester Freiburg, SWR Orchester Kaiserslautern, Philharmonie Bremen, NDR Orchester Hannover, Kammerorchester Riegelsberg, Sinfonietta Dresden, Landesjugendorchester NW

Spolupracovala s dirigentmi: Marian Lejava, Sylvian Camberling, Bystrík Režucha, Gabriel Chmura, Zoltán Peskó, Zsolt Nagy, Bernard de Billy, Anton Zapf, Heinrich Schiff atď…

Premiéry

Jej koncertná činnosť je bohatá na premiéry skladieb domácich aj zahraničných skladateľov:

V. Bokes, J. Beneš, J. Pospíšil, P. Jantoščiak, I. Zeljenka, A. Steinecker, J.Hatrík, M. Lejava, P.Machajdík, M. Košut, H. J. Hespos, Th. Brandmüller, J.K.Hildebrandt, S.Schellhase, T.Ch.Heyde, A.O.Simon, D. Biró, A. Shockley, T. Coffey, P. Alessandrini, Ch. Meijering, J. Y. Bosseur, L. Manfrin, I. Láng, P.Károlyi, M.Maros, Zs. Szathmáry, J.P. Oliveira, B. Hollington, J.Gretschel, B.Pröve